Spørgsmål og svar

Hvordan bliver håndværkeren vurderet?

Når en byggeopgave er udført, kan bygherre (firma eller privatperson) bedømme håndværkeren på fem punkter med karakterer fra 1 til 5. 

Tilsammen udgør de fem punkter en smiley karakter. Bygherre har desuden mulighed for at skrive om sin oplevelse af forløbet.

De fem punkter er:

Kommunikation
Hvor let eller svært er det at få kontakt til og kommunikere med virksomheden?

Aftale
Virksomhedens evne til at overholde aftaler.

Pris
Er det den rigtige pris, der er faktureret i henhold til tilbuddet?

Tilfredshed
At du er tilfreds med det samlede resultat?

Oprydning
At virksomheden rydder op efter sig - og i det hele taget efterlader en pæn byggeplads.

 

Hvor ofte bliver håndværkeren anmeldt?
Efter hver opgave bliver håndværkeren vurderet af bygherre.

 

Hvem må anmelde håndværkere?
Bygherre (firma eller privatperson) kan kun anmelde virksomheder, der har udført arbejde for bygherre. Hvis der opstår tvivl, vil bygherre blive bedt om at dokumentere for udført arbejde. 

Bygherre skal oplyse kontaktdata i sin anmeldelse. Navne på ansatte og ejer af virksomheden må ikke nævnes og kan blive fjernet. Bygherre må ikke skrive anmeldelser på andres vegne uden forudgående aftale med anmeld-haandvaerker.dk. I tilfælde af misbrug bliver data slettet med en efterfølgende politianmeldelse.

Ejeren af virksomheden og nærtstående personer må ikke skrive anmeldelser. Anmeldelser og vurderinger, der har karakter af, at være skrevet af nærtstående med forretningsmæssig interesse, underentreprenør og familiemedlemmer tæller ikke med og vil fremstå med røde advarselsskilte.

Bygherre overdrager ejendomsretten til anmeldelsen til anmeld-haandvaerker.dk ApS. anmeld-haandvaerker.dk ApS kan bruge anmeldelsen i sit netværk, på print, i tv og radio m.m. 

 

Bliver anmeldelserne på et tidspunkt slettet?

Med mindre der ikke er påbegyndt eller udført et aftalt stykke arbejde, bliver anmeldelserne ikke slettet. 

Håndværkere, der bliver anmeldt, kan modtage besked om anmeldelsen for at sikre, at der ikke uretmæssigt bliver skrevet en anmeldelse. 

 

Kan man betale sig til en bedre smiley-status?

Du kan som håndværker ikke betale dig til en bedre smileystatus. Det bedste du kan gøre, er at give dine kunder en god service. 

 

Hvorfor har I data om min virksomhed?

Anmeld Håndværker er et spejl af Det Centrale Virksomhedsregister - (CVR) 

Det vil sige, at vi indsamler data af aktive og inaktive virksomheder. Derfor fremgår der også offentligt data om dig, hvis din virksomhed er lukket. 

Hvis du vil vide mere om reglerne for offentliggørelsen af virksomheds-data kan du læse mere her: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=27293

 

 

Hvordan får jeg fjernet eller ændret mine data?

Vi kan desværre ikke hjælpe dig med at fjerne eller ændre offentligt data om dig eller din virksomhed. Du skal selv kontakte Erhvervsstyrelsen for at få lavet ændringer.

Vi følger Forbrugerombudsmandens retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser. Det betyder blandt andet, at vi ikke fjerner dårlige anmeldelser eller redigerer i tekster.

Der kan naturligvis ske fejl - at vi har de forkerte data stående i forhold til Erhvervsstyrelsens CVR-register. Er det tilfældet, så skriv til os.