Entreprenør

Find en entreprenør i dit område - indtast postnr eller by

Her finder du en entreprenør med Elite Smiley

ENTREPRENØR ERIK FREDERIKSEN ApS

4400 Kalundborg

JL Kloakservice ApS

6070 Christiansfeld

Virksomhederne har mindst 25 anmeldelser og en samlet score på min. 4.0 ud af en skala fra 1.0 - 5.0.
Samtidig kræves det at de seneste 3 anmeldelser ikke er ældre end 6 mdr.

Ovenfor vises nogle håndværkere med Elite Smiley - flere af dem har været finalister til ÅRETS HÅNDVÆRKER™Find en entreprenør i dit område - indtast postnr eller by

Find den rette entreprenør

En entreprenør er en person, som påtager sig den rolle at levere et klart defineret stykke arbejde – typisk i forbindelse med nybyg eller større renoverings- eller ombygningsprojekter. 

Entreprenøren – eller entreprenørvirksomheden – indgår en kontrakt med dig, og håndterer derfra dele af eller hele byggeprocessen, hvor de selv tilkalder og koordinerer de påkrævede håndværksgrupper. Et samarbejde med et entreprenørfirma er en god mulighed for dig, der står foran et større projekt, da entreprenøren kan klare alle byggefaser fra etablering af kloakering, jord- og støbearbejde, VVS-, murer-, og tømreropgaver samt meget mere. Kort sagt indgår du i et samarbejde, hvor du kan forvente en professionel partner varetager dit husbyggeri eller renoveringsprojekt til punkt og prikke ud fra den kontrakt, der foreligger. 

Fordi entreprenøren kan have så væsentlig en rolle, når du bygger nyt hus, bygger om eller bygger til, er det naturligvis vigtigt, du allierer dig med et entreprenørfirma, der kan levere flotte resultater helt som jeres kontrakt foreskriver. 

På anmeld-haandvaerker.dk har vi gjort det lettere for dig som forbruger at finde en anmelderrost entreprenør. Her kan du se anmeldelser af de enkelte entreprenørvirksomheder, hvilket gør det lettere for dig at vælge et firma, hvor du kan forvente god proces og kvalitetsarbejde. 

Konceptet beror på, at alle entreprenører lader sig vurdere af deres kunder, når de overdrager deres slutfaktura. Først her modtager kunderne et link til anmeldelsesformularen, så kun rigtige kunder vurderer de enkelte virksomheder. Væk er faren for snyd og tilbage er brugbare vurderinger, som du kan tage afsæt i, når du skal finde den rette entreprenør til dit byggeprojekt.  

 

Entrepriseformer

Når du skal til at bygge eller renovere, skal du finde ud af, hvilket behov du har for en entreprenør. Herunder kan du løse mere om de enkelte entrepriseformer.

Fagentreprise

Denne form er typisk god til mindre projekter, som når man f.eks. bygger en udestue eller skal have bygget en garage. Ved denne entrepriseform står du selv for at udforme tegninger, indhente tilladelser og udfylde dokumenter samt koordinere håndværkere og indgå kontrakter. 

Afhængigt af projektets størrelse får du behov for færre eller flere dokumenter, tilladelser, håndværkere etc. Derfor bør du vurdere, om denne entrepriseform er den bedste i forhold til den opgave, du står overfor. 

Du er i kontrol hele vejen, hvilket gør det let at træffe nye beslutninger og finde de bedste tilbud på håndværkerne. Omvendt er det tidskrævende at samle dokumenter og forberede, ligesom du skal have mulighed for at stå til rådighed på byggeområdet, hvis der pludseligt skal afklares forhold.

Hovedentreprise

Bruges ofte ved tilbygninger eller større ombygningsarbejde. Du skal selv håndtere tegninger, tilladelser og beskrive byggeprojektet, men du har ikke kontrakter flere steder – kun hos hovedentreprenøren, der selv finder underentreprenører til at udføre de enkelte håndværksopgaver. Det betyder også, det er hovedentreprisevirksomheden, der står for fremdrift og koordinering på byggepladsen. Det gør denne entrepriseform væsentligt mindre tidskrævende, når først projektet er i gang.

En byggerådgiver kan være en væsentlig fagperson at have med til denne byggeform, da han kan hjælpe med beskrivelser, tegninger og naturligvis det løbende tilsyn, som sikrer, alt lever op til kontrakten.

Totalentreprise

Ved denne entrepriseform kan du læne dig tilbage og lade totalentreprenøren håndtere de forskellige forhold. Typisk vælger man totalentreprisen, når man skal have bygget nyt hus. Du underskriver kun én kontrakt, hvorefter totalentreprenøren har alt ansvar. Netop af den årsag skal kontrakten afklare alle betydelige forhold, hvorfor det er anbefalet, en uvildig rådgiver efterser den, så kontrakten er til din fordel. Rådgiveren udgør samtidig en værdifuld hjælp, da han kan føre løbende tilsyn og vurdere kvaliteten på byggepladsen og efterse de tekniske løsninger.

Denne entrepriseform er nem og hurtig, da entreprenøren klarer alt, men din mulighed for indflydelse er indskrænket, når projektet først er i gang.

 

Gode råd til dit samarbejde med entreprenørvirksomheden

Som forbruger bør du altid dække dig ordentligt ind i tilfælde af, der opstår tvister eller uenighed om opgavens art.

Hold styr på din kontrakt

Din kontrakt er meget vigtig, når du indgår i et samarbejde med et entreprenørfirma. Her har du mulighed for at definere den aftale, som din entreprenør skal udføre. En god kontrakt udgør en sikkerhed for, at budget og tid ikke skrider, da du har et tydeligt referencepunkt, som fortæller, præcis hvad der er aftalt fra start.

Noter alt væsentligt i forhold til tid, kvalitet og fastlagt pris, så alt er nedskrevet uden plads til kreativ fortolkning af dele af byggeprocessen. 

Overvej at involvere en uvildig byggerådgiver

Står du som en typisk forbruger foran nybyggeri eller en gennemgående renovering, venter der et forløb, som stiller store krav til teknisk indsigt samt forståelse for regler og krav i bygge- og anlægsbranchen. For de fleste vil det være meget svært at holde overblik og vurdere om alt ser korrekt ud, hvorfor det kan være en god løsning at alliere sig med en uvildig byggerådgiver. 

Den uvildige byggerådgiver har ingen kommerciel interesse i projektet, og kan derfor vejlede ud fra dine bedste interesser. Brug derfor gerne en rådgiver til at gennemse tilbud og kontrakt samt kvalitetskontrollere undervejs.

Det er vigtigt, din rådgiver kan hjælpe med løbende tilsyn af byggearbejdet. Det sikrer ikke bare, at tidsfristerne overholdes, men at kvaliteten på det udførte arbejde er i orden. 

Ved overdragelse af det færdige byggeprojekt kan din rådgiver ligeledes vise sig som en værdifuld hjælp. Er der væsentlige mangler, kan byggerådgiveren udforme en afleveringsforretning, der også indeholder dagbøder – forudsat at der i kontrakten foreligger klare beviser for, det er entreprenøren, der ikke lever op til aftalen. 

Husk at en rådgiver kan erhverves til alt fra at hjælpe med at udforme enkelte dokumenter til at bistå igennem hele processen.

Entrepriseforsikring

Sørg for at få tegnet en entrepriseforsikring forud for byggeprojektet. Forsikringen dækker, hvis du f.eks. får stjålet materialer fra byggepladsen. 

Større entreprenørfirmaer har ofte forsikringstilbud, mens mindre virksomheder ikke tilbyder det. Her kan du tegne en entrepriseforsikring hos et privat forsikringsselskab. Forsikringen er meget vigtig, da den dækker dig mod tyveri, hærværk og skader på dit byggeri. Forsikringen udgør derfor et ekstra værn mod dobbeltregninger og uforudsete udgifter.

 

Find en dygtig entreprenør

Søger du en dygtig entreprenør til dit kommende byggeprojekt?

Søg blot efter entreprenørvirksomheder og angiv dit postnummer, så får du en oversigt, hvorfra du kan læse om de enkelte muligheder og kontakte de mest interessante firmaer. 

Bemærk at mange entreprenører er dækket af Byg Garanti ordningen

Hvad arbejder en entreprenør med? 

En entreprenør arbejder inden for bygge- og anlægsbranchen og styrer udførelsen af byggeprojekter. Dette omfatter projektplanlægning, ressourceallokering, budgetstyring og samarbejde med underleverandører for at sikre projektets succesfulde gennemførelse.

Hvor meget koster en entreprenør? 

Omkostningerne ved at ansætte en entreprenør varierer betydeligt afhængigt af projektets omfang, kompleksitet og lokation. Prisen kan beregnes som en fast sats eller en procentdel af projektets samlede omkostninger. Det anbefales at indhente tilbud fra forskellige entreprenører for at få præcise estimater baseret på projektets krav.

Hvilken branche er entreprenør? 

Entreprenørvirksomhed er en del af bygge- og anlægsbranchen. Entreprenører arbejder med opførelse af bygninger, infrastrukturprojekter, og andre konstruktioner.

Er Entreprenør en beskyttet titel? 

Titlen "entreprenør" er generelt ikke en beskyttet titel. Dog kan nogle områder kræve licens eller registrering for at udføre entreprenørarbejde. Det er vigtigt at tjekke lokale regulativer og krav.

Hvad er en entreprenør? 

En entreprenør er en professionel, der tager ansvar for planlægning, koordinering og gennemførelse af byggeprojekter. Dette inkluderer håndtering af arbejdskraft, budgetter, tidsplaner og alle aspekter af projektstyring.

Hvad betyder entreprenør? 

Begrebet "entreprenør" stammer fra det franske ord "entreprendre," som betyder at påtage sig eller påbegynde. En entreprenør tager initiativ og påtager sig ansvaret for at gennemføre et projekt fra start til slut.

Hvem skal betale byggestrøm? 

Normalt er det bygherren eller ejeren af byggeprojektet, der er ansvarlig for at betale for byggestrøm. Byggestrøm refererer til den midlertidige elforsyning, der kræves under byggeprocessen. Det er vigtigt at inkludere omkostningerne ved byggestrøm i projektbudgettet, og det kan enten være entreprenørens ansvar at organisere det eller en separat kontrakt med et elfirma.