kloakmester

Find en kloakmester i dit område - indtast postnr eller by

Her finder du en kloakmester med gode anmeldelser

Byrdal Kloak & Blik ApS

2791 Dragør

Dybros ApS

3200 Helsinge

JL Kloakservice ApS

6070 Christiansfeld

Sønderup Kloak Entreprise ApS

8210 Aarhus V

Virksomhederne er specialister og har en samlet score på min. 4.0 ud af en skala fra 1.0 - 5.0.
Samtidig kræves det at de seneste 3 anmeldelser ikke er ældre end 6 mdr.

Ovenfor vises nogle håndværkere, hvor flere af dem har været finalister til ÅRETS HÅNDVÆRKER®

Find en kloakmester i dit område - indtast postnr eller by
kloakmester

Find en dygtig kloakmester nær dig

Som boligejer er det dit eget ansvar at få efterset og serviceret dine kloakker. Velfungerende kloakafløb gør, at du ikke får problemer med rotter, fugt eller vandskader fra oversvømmede kloakker etc. Når du skal finde en kloakmester, der kan servicere det kloaksystem, som løber i dit hjem, vil du naturligvis gerne have en kompetent fagmand til opgaven. På den måde ved du, opgaven løses som aftalt, og at kvaliteten er god, hvilket minimerer risikoen for senere komplikationer.  

På håndværkerportalen anmeld-haandvaerker.dk synliggør vi den enkelte håndværkervirksomheds evne til at udføre deres arbejde, ved at lade kunderne anmelde dem. Det betyder, du som forbruger kan se, hvordan andre kunder har vurderet den kloakmester, du ser på. Fordelen er, at det fjerner en stor del af risikoen for at vælge en fagmand, der ikke løser opgaven tilstrækkeligt eller holder afviger fra sine løfter.

Vink farvel til usikkerheden og frygten for at spilde penge, tag i stedet et kig på det enkelte kloakmesterfirma, hvor du kan se andre kunders reelle vurderinger. Kunderne har efter fuldført arbejde anmeldt håndværkeren på kriterierne kommunikation, aftale, pris, oprydning og tilfredshed.

Alle anmeldelser er faktuelle, da håndværkeren først kan blive anmeldt, når han sammen med fakturaen medsender et link til oprettelse af anmeldelsen på portalen. Det betyder, du ikke læser falske kommentarer, men ser på vurderinger fra brugere, der rent faktisk har brugt det pågældende firma. Bid desuden mærke i, at der først er mulighed for at anmelde, når man får sin faktura tilsendt. Det betyder, kunden i ro og mag kan anmelde med indsigt i hele forløbet, og ikke baseret på enkelthændelser eller pres fra håndværkeren. 

Kort fortalt er der tale om troværdige anmeldelser, som viser, hvordan andre kunder har oplevet totalforløbet hos en given kloakmester. Det gør det let at finde et firma, hvor du får taget professionel hånd om opgaven.

Find en autoriseret kloakmester nær dig ved at søge på dit postnummer. Herpå får du en oversigt, hvorfra du kan se og kontakte virksomheder i din interesse.

 

Det hjælper en kloakmester med

Et kloakmesterfirma hjælper både med at holde skadedyr fra boligen ved at forhindre adgang fra kloaknettet, ligesom han kan forhindre oversvømmelse samt varetage almindelig servicering og vedligeholdelse. 

Vedligeholdelse og eftersyn                     

Det er vigtigt, at du vedligeholder din kloak og får den efterset. Alle rør, der løber under din private grund, hører under dit ansvar, hvorfor du skal sørge for, de bliver kontrolleret. 

En velfungerende kloak er meget vigtig, da den leder både brugs- og spildevand væk. Sker der et brud på kloaknettet, er det dig, der skal betale det, eftersom rørene løber under din grund. Sker det ud til kommunens område, uden for din grund, er det naturligvis ikke længere dit ansvar. 

Bliver kloakken ikke efterset, kan du få problemer med fugt, skadedyr eller oversvømmelser.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er tid til at kontakte en kloakmester, så se evt. efter disse tegn:

 • Stigende vand i toilettet, når du bruger skyllefunktionen. Ofte vil dette indikere, at vandet ikke kan slippe væk til kloakken. 
 • Du oplever at jorden pludselig synker steder i haven. Her kan der være tegn på brud i rørene. 
 • Det lugter. Opstår der revner, huller eller brud på kloaknettet, vil du typisk kunne lugte det. 
 • Din kælder viser tegn på fugt. Dette kan være et tegn på, der løber vand fra kloaknettet pga. en utæthed. 
 • Skadedyr er trængt ind. Huller i kloaknettet kan resultere i, at rotter finder vej ind i boligen. 

Husk at din kloakmester ikke blot hjælper med at udbedre skader ved vedligeholdelse, men også kan bidrage med planlægning af kloakeringen.

Højtvandslukke

Foruden almindelige eftersyn kan din kloakmester hjælpe med at installere et højtvandslukke. Dette er en løsning mod vand i kælderen i forbindelse med f.eks. skybrud og kraftige regnskyl.

Du skal have kontakt til en autoriseret kloakmester, hvis du ønsker at få lavet et højtvandslukke. Løsningen forhindrer, at der løber vand tilbage igennem rørene, da det besidder såkaldte kontra-klapper, der lukker fra, når vandet løber den forkerte vej. Tilbageløbende vand kan resultere i oversvømmelse i kælderen, hvor inventar og opbevarede genstande ødelægges. 

Et højtvandslukke kan både installeres i gulvafløb, kloakrøret og indbygget i f.eks. en brønd. Løsningen tjener en vigtig præventiv funktion mod vandskader – især hvis din bolig er lavt beliggende ved en bakke eller andet.

Rottespær

Rottespærret tjener den funktion, at det sikrer boligen fra rotter, som kan finde vej ind fra kloaksystemet. Finder rotter først vej til hjemmet, vil der – foruden at opstå et dårligt hygiejnisk miljø med smitterisiko – kunne opstå skader, da rotterne bider og tygger i alt fra ledninger til isolering. Det kan blive en kostelig affære, hvorfor det er bedre at forebygge end skulle betale, når skaden allerede er sket. 

Rottespæret er en anordning, der har klapper, som gør det muligt for vandet at trænge ud i kloakkens hovednet, men gør det umuligt for rotterne at trænge ind frad den anden vej. 

Bemærk! Rottespær skal installeres af virksomheder med autorisation til det. 

 

Find et kvalificeret kloakmesterfirma

Er det blevet tid til at få kontrolleret kloakken for fejl, har du fået nok af vandskader eller skal der lukkes effektivt af for rotter? Så udse dig et kunderost kloakmesterfirma, du kan forvente tager professionel hånd om opgaven og løser den til fuld tilfredshed.

Brug anmeld-haandvaerker.dk og find en dygtig autoriseret kloakmester nær dig. 

 

Kloakmester

Anmeld-haandvaerker.dk er en af landets førende formidlere af kloakmestre og deres arbejde. Dette betyder at du kan sikre dig, at de har et nogle gode reference fra andre kunder der har fået lavet opgaver som kloakservice, kloakering, strømpeforing, TV-inspektion, bundfældningstanke, sikring mod kloakvand, dræn / fugtsikring, faskiner, samletanke, olieudskiller, sandfang, rottebekæmpelse, rensning af kloakker mv.

Kloakmestre er håndværkere der udfører opgaver i jorden. Ofte kendes de som slamsuger der udføre slamsugning af en tilstoppet kloak. En kloakmester udføre kloakservice på bestående kloakker - og etablerer også ny kloak, faskiner, brøndboringer og TV-inspektioner af kloakker.

Så selv om det ikke er svært at finde en kloakmester, kan det være svært at finde den rigtige og pris kontra kvalitet du ønsker. En dyr kloakmester kan godt vise sig at have en billig timepris, fordi han vælger at leverer et kvalitetsarbejde til dig. Modsat kan én kloakmester vise sig at være et dyrt bekendtskab, hvis de ikke har lavet et ordenligt arbejde og at du skal have gravet haven op på ny.

Du kan finde en kloakmester og få virksomheden til at sende et uforpligtende tilbud til dig på opgaven og samtidig sikre at de har nogle gode reference hvor de har udført et professionelt stykke arbejde.

På anmeld-haandvaerker.dk kan du finde en kvalitets kloakmester i dit lokalområde og dermed spare dyr transporttid, som er en unødvendig omkostning i projektet. Gør det nemt for dig selv, både at finde og vurderer dygtige kloakmester inden du bekræfter det endelige tilbud.

Kloakmester uddannelsen består af en teoretisk og en praktisk del. Når man har bestået eksamen, kan man søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen (www.ug.dk/uddannelser/andreerhvervsrettede uddannelser/ andreudditogteknik/kloakmester). Uddannelsen kan foregå på Dansk Teknologisk Institut og på en række godkendte uddannelsessteder over hele landet.

 

www.teknologisk.dk/uddannelse-som-kloakmester

www.danskekloakmestre.dk/Kloakmestre/ - brancheforening

Hvem må lave kloak? 

Kloakarbejde skal udføres af autoriserede kloakmestre. Det er et lovkrav, at kun fagfolk med den nødvendige autorisation og viden udfører kloakarbejde. Dette sikrer, at arbejdet opfylder de krævede standarder og regler for både sikkerhed og funktionalitet.

Hvor udføres der kloakarbejde? 

Kloakarbejde udføres primært i forbindelse med byggeri, renovering eller reparation af kloaksystemer. Det kan være på private ejendomme, virksomheder eller offentlige områder. Kloakmestre arbejder tæt sammen med entreprenører, bygherrer og myndigheder for at sikre korrekt installation og vedligeholdelse af kloaksystemer.

Hvad kan en kloakmester? 

En kloakmester er specialiseret i alle aspekter af kloaksystemer, herunder installation, reparation, og vedligeholdelse af spildevands- og regnvandskloakering. De diagnosticerer problemer, udfører reparationer, og sikrer, at kloaksystemet overholder alle lovmæssige krav og miljøstandarder.

Hvad koster det at få lavet kloakering? 

Prisen for kloakeringsarbejde varierer afhængigt af projektets omfang, jordbundsforhold og andre faktorer. Generelt set kan omkostningerne ligge mellem 10.000 og 30.000 kroner pr. meter. Det anbefales at indhente tilbud fra flere kloakmestre for at få en nøjagtig pris baseret på projektets unikke krav.

Hvem skal betale for kloakering? 

Normalt er det ejeren af den ejendom, hvor kloakeringsarbejdet udføres, der skal dække omkostningerne. Dette gælder både for nybyggeri og eksisterende ejendomme, hvor der kræves opgraderinger eller reparationer af kloaksystemet.

Hvem betaler for kloakseparering? 

I tilfælde af kloakseparering, hvor regnvand og spildevand skal adskilles, er det ofte ejeren af ejendommen, der bærer omkostningerne. Dette er en vigtig foranstaltning for at mindske belastningen på kloaksystemet og beskytte miljøet.

Er spildevand og kloak det samme? 

Nej, spildevand og kloak refererer ikke til det samme. Spildevand er en bredere betegnelse, der inkluderer al væske, der forlader en ejendom. Kloak henviser specifikt til systemet, der håndterer transporten af spildevand og regnvand væk fra en ejendom. Spildevand kan indeholde alt fra spildevand fra toiletter til badeværelser og køkkener, mens kloaksystemet er designet til at håndtere den sikre og effektive transport af disse væsker til det rette behandlingssted.

Find lokale kloakmestre i hele Danmark

Kloakmesterarbejde er afgørende for infrastrukturen i enhver by, og i Danmarks største byer håndteres et bredt spektrum af udfordringer, fra vedligeholdelse af ældre kloaksystemer til implementering af moderne vandhåndteringsteknikker. I radius fra Danmarks 15 største byer, findes der mange dygtige og professionelle Kloakmestre, som dækker hele landet.
Her er korte eksempler over kloakmesterarbejde i de 15 største byer i Danmark:

 1. København: Komplekse kloaksystemer i en historisk bykerne samt udvikling af bæredygtige vandløsninger.
 2. Aarhus: Moderne vandhåndtering i en voksende by med fokus på miljøvenlighed.
 3. Odense: Vedligeholdelse og opdatering af kloaksystemer i både gamle og nye bydele.
 4. Aalborg: Arbejde med både traditionelle og innovative kloakløsninger.
 5. Esbjerg: Kloakarbejde tilpasset til kystbyens unikke behov, herunder beskyttelse mod oversvømmelse.
 6. Randers: Vedligeholdelse af kloaknetværket med særligt fokus på flodnære områder.
 7. Kolding: Effektiv håndtering af byens vandløb og kloaksystemer.
 8. Horsens: Opgradering af kloaksystemer for at imødekomme byens vækst.
 9. Vejle: Kloakarbejde i udfordrende terræn med fokus på oversvømmelsesbeskyttelse.
 10. Roskilde: Bevaring og modernisering af kloakinfrastrukturen i en historisk by.
 11. Herning: Tilstedeværelsen af industri kræver specialiseret håndtering af kloak- og spildevandssystemer.
 12. Helsingør: Kloakmesterarbejde, der balancerer historisk bevaring med moderne krav.
 13. Silkeborg: Fokus på naturbeskyttelse i forbindelse med kloakarbejde.
 14. Næstved: Vedligeholdelse og modernisering af byens kloaksystemer.
 15. Fredericia: Tilpasning af kloaksystemer til både industrielle og boligmæssige behov.

Hvor finder jeg kloakmestre som privat eller som virksomhed, og hvad kan der udføres af arbejde?
Som privatperson eller virksomhed kan du finde en kloakmester ved at søge online her på sitet. Anbefalinger fra venner, familie eller professionelle netværk kan også være en god kilde. Det er vigtigt at tjekke kloakmesterens kvalifikationer og tidligere arbejde, specielt hvis projektet er komplekst.

Kloakmestre udfører en række opgaver som reparation og vedligeholdelse af kloaksystemer, installation af nye kloakledninger, løsninger til regnvandshåndtering, rottesikring, og arbejde med spildevandssystemer. De arbejder ofte tæt sammen med kommunerne for at sikre, at alle arbejder overholder de gældende miljø- og sikkerhedsstandarder.