Spørgsmål og svar

Hvad er reglerne for smiley ordningen for en bygherre?
Bygherre kan kun oprette anmeldelser på virksomheder, der har udført arbejde for bygherre. I tvivl situationer, kan bygherre blive forespurgt om dokumentation for faktisk udført arbejde.
Bygherre overdrager ejendomsretten til at anvende anmeldelsen til anmeld-haandvaerker.dk ApS. Anmeldelsen kan anvendes vederlagsfrit i anmeld-haandvaerker.dk ApS’ netværk, på sites som anmeld-haandvaerker.dk ApS har samarbejde med, print, tv, radio m.m. eller i den form som anmeld-haandvaerker.dk ApS finder anvendeligt.

Når du opretter en anmeldelse skal du oplyse dine kontaktdata. Navne på ansatte og ejer må ikke nævnes og kan blive fjernet. Bygherre må ikke oprette anmeldelser på andres vegne uden forudgående aftale med anmeld-haandvaerker.dk eller udgive sig for en anden person. I tilfælde af misbrug vil data blive slettet og videregivet til politiet.

Hvem må vurdere virksomheden
Det er alene bygherre, som entrer direkte med virksomheden, der må foretage en anmeldelse/vurdering. Anmeldelser og vurderinger, der har karakter af, det er nærtstående relationer, forretningsmæssig interesse, underentreprenør eller i familie med indehavere til virksomheden vil ikke tælle med og blive vist med rødt advarselsskilt.