SMILEY HÅNDVÆRK – DIN GARANTI

Om garantien

Som led i vores smiley ordning ”Smiley Håndværk – din garanti” arbejder vi på at sikre dig troværdige anmeldelser af de håndværkere vi har som medlemmer af Anmeld Håndværker. Dette betyder, at vi bekræfter de anmeldelser, der indberettes vedrørende vores medlemmers udførte byggeopgaver. Herefter angiver vi tydeligt med et symbol, at anmeldelsen er verificeret. Skulle en anmeldelse senere vise sig at være falsk, på trods af, at vi har bekræftet anmeldelsen som verificeret, så giver vi dig adgang til vores team af fagfolk, som kan hjælpe dig videre i processen, hvis du skulle få en dårlig oplevelse med den valgte håndværker. For at være dækket af ordningen, skal du hente et garantibevis online forud for opstart af byggeopgaven.

Du skal kunne stole på, at vores bekræftede anmeldelser er ægte og dermed afgivet af håndværkerens tidligere kunder. Er det ikke tydeligt angivet, at en anmeldelse er bekræftet som en ægte anmeldelse, betyder det, at det ikke er lykkedes os at bekræfte kundeforholdet og dermed anmeldelsens ægthed.

Træffer du beslutning om at indgå en aftale med en håndværker, om udførelsen af arbejde for dig på din private bolig, baseret på de kundeanmeldelser vi har bekræftet på vores hjemmeside, opfordrer vi til, at du downloader et garantibevis på hjemmesiden. Garantibeviset kan alene hentes på de håndværkere, der er medlemmer af Anmeld Håndværker og hvoraf det fremgår, at vi har bekræftet ægte kundeanmeldelser. 

 

 

Den garanti du opnår hos Anmeld Håndværker, ved at downloade et garantibevis er, at såfremt Anmeld Håndværker bliver opmærksomme på, at en eller flere af de bekræftede ægte anmeldelser fra håndværkeren er falske og dermed ikke er baseret på reelle kundeoplevelser, så tager Anmeld Håndværker kontakt til dig herom. Henvendelsen sker på den af dig anførte e-mailadresse, så du ved, at din beslutning om valg af håndværker ikke er baseret på andre kunders oplevelser. Herudover yder vi dig i denne situation adgang til vores supportteam*, der kan bistå dig i, hvad du har af muligheder i denne situation.

Vi fører ikke juridiske sager, laver syn og skøn, eller tager ud og besigtiger arbejdet håndværkeren har eller ikke har udført. Vores eksperter svarer på spørgsmål via telefon eller e-mail og hjælper dig med at vurdere, hvordan du kan komme videre. 

Vær opmærksom på, at vi ikke kan ændre på, at du har indgået aftale med håndværkeren, og du er bundet af aftalen med håndværkeren uanset, at anmeldelserne på vores hjemmeside viste sig ikke at være ægte. 

* Anmeld Håndværker kan ikke gøres ansvarlig for, hvordan du vælger at håndtere den sag, du henvender dig på baggrund af.   

Det er vigtigt for Anmeld Håndværker at understrege, at vi ikke forventer, at du får en dårlig oplevelse med den valgte håndværker, fordi det opdages at en eller flere anmeldelser af håndværkeren ikke er baseret på reelle kundeoplevelser. Langt de fleste håndværkere i Danmark leverer godt og solidt håndværk til sine kunder. Vi er dog klar over, at skulle en håndværker vælge at snyde sig til gode anmeldelser på vores hjemmeside, så er der en reel risiko for, at denne håndværker ikke kan levere gode kundeoplevelser. 

Det er gratis for dig at udnytte garantien, når du opfylder vilkårene herfor. Du skal blot huske at downloade garantibeviset før du påbegynder din byggesag.

Denne garantiordning ændrer ikke på din retslige stilling overfor sagens parter i øvrigt. Dette betyder, at garantiordningen ikke har nogen indvirkning på, hvilke retslige skridt du vælger/kan vælge at foretage dig i den konkrete sag.  

Ansøg om garantibevis her

Vilkår for garantiordningen

 

Garantibevis

Hvis du vælger at indgå aftale med en håndværker, baseret på de bekræftede ægte kundeanmeldelser som vises på håndværkerens profilside hos Anmeld Håndværker, skal du trykke på ikonet ”Indhent Garantibevis”, der vises ved siden af en ægte bekræftet kundeanmeldelse. Herefter skal du udfylde skemaet ved at registrere dit navn og beskrive den opgave du har indgået aftale med håndværkeren om. Ligeledes skal du vedhæfte kopi af det tilbud eller den ordrebekræftelsen, du har modtaget fra håndværkeren samt en kopi af din skriftlige accept af tilbud. Garantibeviset skal indhentes senest 14 dage efter accept af tilbud og før opstart af arbejdet. Når du har udfyldt med de påkrævede oplysninger, trykker du på ”hent mit garantibevis”. Garantibeviset sendes nu på den oplyste e-mailadresse. Et garantibevis er gyldig i maksimalt 12 mdr. fra udstedelsesdatoen. Husk at gemme garantibeviset, hvis du senere vil gøre brug af vores garantiordning.  

 

Præcise oplysninger

Det er et krav, at de oplysninger du giver Anmeld Håndværker er korrekte og stemmer overens med de faktiske omstændigheder omkring opgavens omfang, pris mv. Er der ikke overensstemmelse imellem den af dig beskrevne opgave, på hvilken baggrund du modtog garantibeviset, og den opgave du søger rådgivning omkring, er du ikke dækket af garantiordningen.  Da processen sker automatisk, er du selv ansvarlig for, at alle dokumenter er vedhæftet. Hvis et af dokumenterne mangler, kan vi senere afvise det fremsendte garantibevis, da grundlaget for udstedelsen af garantibeviset er mangelfuldt. Sker der senere ændringer i byggeprocessen som ekstra arbejder mm., skal du i hvert tilfælde indhente nyt garantibevis.

 

Frist for at udnytte garantien

Har du været uheldig at vælge en håndværker, der senere viste sig at have falske anmeldelser, skal du huske at kontakte os omkring udnyttelse af garantiordningen senest 6 måneder efter, at opgaven er gået i stå eller udført og afleveret af håndværkeren.  

 

Garantiens omfang

Garantiordningen giver dig adgang til rådgivning/sparring hos vores fagfolk, som består af såvel advokater som af fagfolk med byggeteknisk baggrund, i op til 2 timer, som skal være brugt inden for en periode af 6 mdr., efter at garantien er gjort gældende. Værdien af garantien udgør estimeret 5.000 kr.  

Lav en fyldig beskrivelse af hvad du skal have bygget.
Indtast cvr nr på en håndværker. Kun medlemmer.
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx
Filer skal være mindre end 2 MB.
Tilladte filtyper: gif jpg jpeg png txt pdf doc docx xls xlsx

Håndtering af dine personlige oplysninger

 

Hvad er personlige oplysninger

Personlige oplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person med f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger. 

 

Hvordan håndterer vi dine personlige oplysninger

Vi registrere de personlige oplysninger, du giver os i forbindelse med, at du vælger at hente et garantibevis. Hvis du gør garantibeviset gældende, samler vi på dette tidspunkt nødvendige oplysninger til brug for rådgivning af dig. Vi opbevarer dine personlige oplysninger på sikker vis og giver ikke dine oplysninger videre. Vi forbeholder os dog ret til at bruge indsamlede data, når disse er anonymiserede, til reklameformål, statistik mv. Vi behandler alene dine personlige oplysninger til formål indenfor garantiordningen og sletter automatisk dine oplysninger, når garantibeviset ikke længere er gældende. Skulle du ønske at få slettet dine personlige oplysninger inden da, skal du skriftligt tage kontakt til os på vores kontakt e-mailadresse; info@anmeld-haandvaerker.dk og bede os slette disse. Du kan ligeledes få oplyst, hvilke oplysninger vi har samlet om dig, ved at henvende dig via samme e-mailadresse. Du skal være opmærksom på, at såfremt du beder os slette dine personlige oplysninger, inden din sag, hvortil et garantibevis henhører, er færdigbehandlet, så mister du retten til at modtage den service, vi tilbyder under garantien. Modtager vi en henvendelse fra dig med anmodning om udnyttelse af garantien eller har vi grund til at tro, at vi i øvrigt kan få brug for at have dine oplysninger opbevaret i en længere periode end 5 år, forbeholder vi os ret til at gemme dine oplysninger ud over 5 år. Vi opbevarer alene dine personlige oplysninger i mere end 5 år, når det er begrundet i saglige hensyn. 

 

Persondatapolitik

For øvrige oplysninger omkring vores håndtering af personlige oplysninger se venligst vores hjemmeside, hvor du kan finde vores til enhver tid gældende persondatapolitik.